Kirkeasylant Vetti får opphold i Norge

0Shares

– Dette er en stor seier særlig for Vetti, men også for rundt 70 mennesker i støttegruppa som har sluttet opp om hans sak, sier Vettis advokat Geir Ludvigsen til Nordlys. Vetti reagerte selv med stor jubel på meldingen fra advokat Ludvigsen.

Vettivel Rasapoobalasamy flyktet fra Sri Lanka til Norge i 1996, søkte om asyl, men fikk avslag. Han klaget på avslaget til Justisdepartementet, men fikk på ny avslag. 21. september 1997 gikk han i kirkeasyl i Elverhøy kirke, som har vært hans hjem siden da.

Saken hans ble så brakt inn for utlendingsnemnda som ble opprettet i januar i fjor. Der ble saken liggende lenge før den kom til behandling. Fredag falt avgjørelsen.

Vetti fikk innvilget opphold på grunnlag av to forhold. Det ene er de helsemessige problemene ved å ha sittet så lenge i kirkeasyl, og det andre prinsipielle er at situasjonen i Sri Lanka er svært vanskelig å vende tilbake til.