UNE stanser tilbakesendingene

0Shares

Unntak gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen.

– Den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Sør-Somalia har vært fortløpende vurdert. Situasjonen har den siste tiden særlig vært preget av to forhold. På den ene siden har den generelle sikkerhetssituasjonen bedret seg etter at Union of Islamic Courts (UIC) har tatt over kontrollen i store deler av Sør-Somalia. Kriminalitetsnivået er blitt vesentlig redusert. Dette har bl.a bidratt til at det er blitt lettere å få fraktet humanitær hjelp inn i Sør-Somalia. På den annen side har risikoen for en større konflikt på Afrikas Horn økt, heter det i følge en pressemelding fra UNE.

Flere personer fra det internasjonale miljø med nærhet til fredsprosessen, herunder FNs Spesialrapportør for Somalia, har de siste dagene gitt uttrykk for frykt for at situasjonen vil utvikle seg til en større militær konflikt. Flere landeksperter anser dette nå som sannsynlig.

– På bakgrunn av en samlet vurdering av den siste tids hendelser mener UNE at risikoen for en større konflikt på Afrikas Horn nå har økt betydelig. Beslutningen om midlertidig å suspendere utreiseplikten omfatter også vedtak som innebærer plikt til å returnere til de nordlige deler av Somalia. Det anses som usikkert hvilke konsekvenser en større konflikt vil få for borgerne i Somaliland og Puntland, heter det videre i pressemeldingen.