Demokrati og deltakelse

0Shares

Hva vil møte innvandrer-Norge?

Innledere
Forsker Inger-Lise Lien
Leder av Norsk fredssenter Norunn Grande
Student Homa Poyan
Ingeniør Fatima Ali Madar

Demokrati krever representasjon. Hvilke arenaer er åpne og relevante for innvandrere? Skaper flyktninger og migranter sine egne arenaer? Er det en trussel mot demokratiet at mange velger å ikke bli norsk statsborger?