Roser Fotballforbundet

0Shares

Det har de siste dagene kommet kritikk mot Norges fotballforbund (NFF) for ikke å handle raskt nok i forbindelse med rasismen under kampen mellom Stabæk og HamKam sist helg.

– De klare holdningene mot rasisme i dette miljøet betyr mye for kampen mot rasisme, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

Han peker på at fotballforbundet har jobbet både holdningsskapende og samtidig hatt en skarp nulltoleranse i forhold til rasisme. Samtidig er også fotballspillere viktige rollemodeller for folk generelt.

– Fotballen spesielt og idretten generelt er av de mest fargeblinde områdene i norsk samfunnsliv. Også sportsjournalistikken bærer preg av det, her er folk individer, og behandles som like gode nordmenn uansett hudfarge og bakgrunn, sier Thorbjørnsen.

Feilslått kritikk
– SOS Rasisme opplever kritikken mot NFF i denne saken som feilslått. At NFF fører en grundig og formell behandling av hver enkelt rasismesak viser at de tar problemet på alvor. Vi stoler på at fotballforbundet vil følge opp denne saken og sette i verk de nødvendige tiltakene – som de har vist i hele år at de har gjort.