KrF foreslår mer støtte til Utrop

KrF la fredag frem sitt alternative statsbudsjett. Frivillig sektor, folkehøgskolene, rusomsorgen og samlivskursene får mer penger enn i regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Det foreslås en økning i forhold til regjeringens budsjettforslag på 0,2 millioner itl Utrop.

Det foreslås blant annet å gi alle selvstendig næringsdrivende sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger. I tillegg vil KrF øke engangsstønaden ved fødsel radikalt: Fra 33.584 kroner til 65.722 kroner.

– Alle bør kjenne trygghet for seg selv og sine, i alle faser av livet. Det skal ikke være nødvendig å velge bort drømmen om å skape sin egen og andres arbeidsplass fordi man ikke har trygge sosiale ordninger rundt seg selv og sin familie, sier finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen.

Øker kontantstøtten
Oppvekstpolitikken har fått stor plass i KrFs alternative statsbudsjett. I tillegg til trygderettene for selvstendig næringsdrivende, øker KrF kontantstøtten opp til 3.675 i måneden – og foreslår å gi småbarnsforeldrene tilbake den siste måneden de kan motta ordningen. Pappapermisjonen utvides nok en uke. Far får i dette forslaget rett til permisjon uavhengig av mors yrkesdeltakelse før fødselen.

– Vi var i ferd med å trappe opp pappapermisjonen uke for uke før regjeringsskiftet, så det var skuffende når den rød-grønne regjeringen ikke fortsatte denne tidsreformen, som kommer hele familien til gode, sier Syversen.

Les hele budsjettet her