Venstre foreslår økning til Utrop

0Shares

– Venstres ønske om en kulturpolitikk som ivaretar det særegne i norsk kultur samtidig som vi tar opp i oss at vi gradvis får et mer flerkulturelt samfunn gjenspeiler seg i vårt budsjettforslag, understreker Skei Grande.

– Det er svært viktig at forholdene legges til rette for at ulike minoriteter får uttrykt sine kulturer, og samtidig får ta del i den tradisjonelt norske. Venstre vil derfor styrke de flerkulturelle institusjonene med 6 mill. kroner ut over Regjeringens forslag. Dette vil blant annet komme Center for Afrikansk Kulturformidling, Du Store Verden!, Mela/Stiftelsen Horisont og Nordic Black Theater til gode. I vårt alternative budsjett ønsker vi også å styrke Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo med 3 mill. kroner utover Regjeringens forslag, samt styrke bevilgningen til Utrop med 1 mill. kroner.