IHSG får årets OXLO-pris

0Shares

Prisen er på 50 000 kroner. I begrunnelsen for pristildelingen heter det at ”IHSG blir belønnet for det arbeidet organisasjonen gjør og det søkelyset den setter på innvandrernes helse og sosiale problemer.

Det er Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune som i fellesskap med Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo har besluttet gi årets OXLO-pris til Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG).

– Det er fantastisk å få en pris for den frivillige innsatsen vi gjør for å få satt fokus på minoritetenes helse og sosiale problemer, sier nettverkskoordinator Tayyab Choudri i Internasjonal helse- og sosialgruppe. – Dette viser at den kunnskapen og den flerkulturelle kompetansen våre medlemmer har virkelig blir satt pris på av Oslo kommune, legger han til.

I begrunnelsen for å gi prisen til IHSG blir det også pekt på ”den innsatsen dere som frivillige fra helse- og sosialsektor, næringsliv, kunst og kultur gjør. Dere samarbeider med norske myndigheter og gir på denne måten det offentlige Norge mye nyttig kompetanse. Dere er også med deres flerkulturelle kompetanse et rådgivningsorgan for etniske minoriteter.”

OXLO står for Oslo Extra Large, og er Oslo kommunes arbeid for en romsligere by, mot rasisme og fordommer.