0Shares

Her snakker innledere fra Storbritannia, Nederland og Norge om
utfordringer knyttet til “interseksjonalitet” innen et felles
håndhevingsapparat for diskriminering. Hvordan håndterer man en
“diskrimineringsvirkelighet” som er mangefasettert, og hva innebærer det
at ulike diskrimineringsformer “går på kryss og tvers”, overlapper og
eventuelt står i konflikt?

Blant innlederne: Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås,
professor Judith Squires (UK) og professor Titia Loenen (Nederland).

Seminaret holdes på engelsk. Arrangør er FEMM-nettverket om feminisme og
multikulturalisme og Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet
i Oslo

Mer info:
OBS. Påmelding pga lunsj

Hilsen Anja Bredal
FEMM-koordinator, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
22 85 87 40, 9003 6967