Stort spenn i forskjellsbehandling i arbeidslivet

Forskjellsbehandling i arbeidslivet spenner fra 6 prosent til 25 prosent. I en ny rapport analyserer forsker Jon Rogstad på omfanget av diskriminering, og hvor stort hinder det er for å øke sysselsettingen.

Rapporten, som er gjort på oppdrag fra NHO, viser at arbeidsledigheten blant ikke-vestlige innvandrere har ligget på et stabilt nivå siden midten av 1990-tallet, og er tre-fire ganger så høyt som ledigheten blant majoritetsbefolkningen.

Rogstad understreker i rapporten at hovedansvaret for å få endret denne situasjonen ligger hos arbeidsgiverne i de enkelte bedriftene. En løsning er å videreformidle erfaringer fra bedrifter som får til å bygge gode flerkulturelle arbeidsmiljøer.

Rapporten konkluderer med at en slik erfaringsoverføring mellom bedriftene er et sentralt element for å løse problemene knyttet til ikke-vestlige arbeidstakere på arbeidsmarkedet.

Les hele rapporten her: last den ned