Arbeidsledighet blant innvandrere synker

0Shares

14 102 innvandrere var registrert ledige i 3. kvartal i år. Dette var 2 500 færre enn i samme kvartal i fjor. I alt 65 733 personer var registrert ledige ved utgangen av august i år, og innvandrere utgjorde 21 prosent av dem. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det er noe sterkere nedgang i prosentpoeng blant de ikke-vestlige innvandrerne, der nedgangen var på mellom 2 og litt over 3 prosentpoeng. Imidlertid var det de vestlige innvandrerne som hadde størst relativ nedgang, siden ledighetsnivået ligger en del lavere i disse gruppene.

Den høyeste ledigheten finner vi fortsatt blant innvandrere fra Afrika, som hadde 16 prosent. Dette er syv ganger så høyt som nivået i befolkningen som ikke er innvandrere. Ellers var det blant innvandrere fra Asia 10,6 prosent ledige, fra Øst-Europa (utenom EU) 9,3 prosent og fra Latin-Amerika 7,6 prosent. Innvandrere fra Norden og de andre vesteuropeiske landene lå som vanlig mye lavere med en ledighet på henholdsvis 3,0 og 2,8 prosent. Innvandrere fra de nye EU landene i Øst-Europa og Nord-Amerika og Oseania lå ellers litt over dette nivået, med henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent ledige.

Arbeidsledige etterkommere
Kun 474 etterkommere – også kalt norskfødte med utenlandsk fødte foreldre – var registrert arbeidsledige ved utgangen av august 2006. Disse utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken, en andel som var 1,9 prosentpoeng lavere enn i august året før. Etterkommerne befinner seg følgelig i en mellomposisjon i forhold til førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen ellers når det gjelder registrert ledighet.