Tsjetsjenere i Norge har vært utsatt for grov tortur

0Shares

Arr og skader flyktningene har og deres psykiske situasjon er helt i overenstemmelse med torturen de forteller at de har gjennomgått, skriver legene i en rapport som offentliggjøres i dag.

– Den siste dagen fikk jeg en hette over hodet og ble kjørt ut i en skog og skutt. De trodde jeg var død, men en gjeter fant meg og tok meg til sykehus, der jeg lå i to måneder. På sykehuset måtte de fjerne min ene nyre, litt av tarmen og milten. Jeg turte aldri mer vende hjem. Dette fortalte en 22-årig tsjetsjensk mann.

Russiske myndigheter har innført nye lover for å forhindre tortur. De har også påtatt seg internasjonale forpliktelser i samme retning. Likevel valgte FNs spesialrapportør på tortur, Manfred Novak, å avlyse et kontrollbesøk i Tsjetsjenia så sent som i oktober, fordi han ikke fikk mulighet til å intervjue kilder under betryggende omstendigheter.

– Russiske myndigheter nekter rutinemessig at tortur og “forsvinninger” foregår i Tsjetsenia sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. – Nå har vi samlet enda flere ugjendrivelige bevis for at deres benektelser ikke er troverdige. Denne rapporten inngår nå i bevismaterialet om hva russiske styrker og myndigheter har gjort seg skyldige i.

De 21 flyktningene som har blitt undersøkt har alle blitt utsatt for ulike former for tortur. Samtlige har blitt slått og sparket, men de undersøkte har tilsammen beskrevet 24 ulike torturmetoder som spenner fra slag til voldtekt via elektriske støt til nestenkveling og nedfiling av tenner.

Medisinske funn bekrefter tortur
– De medisinske funnene hos de 21 undersøkte tsjetjenerne i Norge stemmer overens med de torturhistoriene de selv forteller, oppsummerer Tanja Nicole Masmas som er en av de danske legene som har skrevet rapporten.

– Jeg mener at norske myndigheter i lengre tid har vært pinlig tause om ovegrepene i Russland, fortsetter Eide. – Denne rapporten slår fast at et vesentlig antall mennesker har måttet flykte til Norge på grunn av russiske myndigheters brutalitet. Noe av det som plager disse menneskene mer enn etterdønningene etter torturen, er tanken på dem de har forlatt i Tsjetsjenia og det de risikerer. Norske myndigheter må gjøre mer for å beskytte dem som er igjen. Hverken oljeeventyr eller lakseeksport må stå i veien for klare krav om respekt for menneskerettighetene, avslutter han.