Blenda-hvit regjering igjen

0Shares

– Bare noen dager før statssekretærkorpset ble hvitvasket, lanserte de to statsrådene Åslaug Haga og Karita Bekkemellem en kampanje for å få flere kvinner med i lokalpolitikken. Det ble ikke sagt et ord om bedre representasjon av folk med ikke-norsk bakgrunn, skriver Bonde videre.

Chudasama har ikke vært så synlig i mediene. Hun ble i fjor kritisert for å unngå omtlige spørmål.
– Er det grunnen til at du måtte gå?
– Min jobb var å bistå statsråden. Jeg tror nok mange vil si jeg har vært synlig på mange andre arenaer enn media, sier Krishna Chudasama til Fredrikstad Blad.

Etnisitet nedprioritert
Erfaringene til Ingrid Dåsnes, som er pressekontakt i Likestillings- og diskrimeringsombudet, er at kjønnsbalanse er noe som ligger langt frem i pannebrasken hos politikerne, mens etnisitet er lagret et sted lenger bak i hodet. Trøsten får være at de funksjonshemmede har enda mindre omtanke når politikerne tenker representativitet.

– Jeg er veldig glad for valget av Hadia Tajik, men jeg misliker sterkt at statssekretærkorpset er Blenda-hvitt igjen. Jeg kunne ha levd med det dersom jeg visste at regjeringen hadde en dyp bevissthet om disse spørsmålene. Da kunne vi ha regnet med at det kom noen rådgivere inn nå, og at det ville komme to-tre statssekretærer etter hvert, men historien taler imot at det er slik det går, sier Akhtar Chaudhry, som er første vararepresentant til Stortinget for SV i Oslo.

– På papiret er det viktigere å være statssekretær enn politisk rådgiver, men i hverdagen er de to stillingene nesten like viktige. Hvis regjeringen klarer å rekruttere unge politiske rådgivere med minoritetsbakgrunn, er det viktigere enn at man fyller opp en statssekretærkvote, sier Saera Khan, som representerer Oslo Ap på Stortinget.

For det første, er regjeringens sammensetning en nøye gjennomtenkt kabal med hensyn til kvinnerepresentasjon og distriktsrepresentasjon. Altså har regjeringen akseptert kvotering som prinsipp. Dagens løsning kan ikke tolkes annerledes enn at denne kvoteringen bare gjelder hvite, skriver Morgenbladet i sin lederplass.

Les hele saken på Morgenbladet:
Alibiet fikk sparken
Jens vasker hvitere