Erna snur

I 2003 innførte daværende Kommunalminister Erna Solberg (H) regler for familigjenforening som førte til kraftig reduksjon i antallet familiegjenforeninger. - En 21-årsgrense vil være lett å sno seg unna og ikke hjelpe i kampen mot tvangsekteskap, sier Høyre-leder Erna Solberg i dag.

Solberg førte en streng innvandringspolitikk. Når Solberg var kommunalminister ble  antallet kvoteflyktninger redusert fra 1500 til 1000. Og antall familiegjenforeninger har de siste tre årene gått ned med nesten 80 prosent.

Færre familier gjenforent
I 2002 ble 3804 personer gjenforent med innvandrere som har fått oppholdstillatelse i Norge. I 2003 var antallet 836.

Årsaken til den store nedgangen i familier som blir gjenforent i Norge er nye regeler som ble innført 1. mai 2003. Den slo fast at den som hadde oppholdstillatelse på humanitært grunnlag måtte være i stand til å forsørge familiemedlemmene før dem kunne få opphold, innføring av underholdsplikt.

Erna Solbergs statssekretær Roger Iversen sa den gang at underholdsplikten var innført delvis for å redusere innvandring:
– Er nedgangen i antall innvandrere ønsket?
– Ja, på den måten at vi mener det er riktig at man skal forsørge dem man tar til Norge. Og underholdsplikten virker også mot tvangsekteskap, sa han til Bergens Tidene.

Solberg snur
Erna Solberg som er Høyres partileder går i mot inføring av 21-års grense som forebyggende tiltak mot tvangsekteskap.

I dag fraråder hun regjeringen å innføre en 21-årsgrense for å hindre tvangsekteskap i enkelte miljøer.

– Høringsdokumentet viser hvor mange problemer som oppstår ved et generelt 21-årskrav. Alle tilleggskravene og unntakene sier mye om hvor vanskelig dette er å regulere. Tilleggsreglene kan komme til å ta enda mer frihet fra folk, sier Solberg til Dagsavisen.

I kampen mot tvangsekteskap tror hun derfor på dialog, påvirkning og tålmodighet.

– Det er viktig å ha klart for seg at det tar tid å bekjempe tvangsekteskap.