Russ mobiliserer mot rasisme

0Shares

Over 300 russ i Sogn og Fjordane har skrevet under på en “Stopp Volden”-erklæring, som forplikter dem til å ta avstand fra alle typer voldshandlinger i løpet av russetiden. I tillegg vil de ha “Stopp Volden”-merket på russedrakten.

Norges Røde Kors har gått ut og oppfordret lokallagene til å sette i gang holdningsskapende prosjekt blant de unge. Sogn og Fjordane er så langt det enste fylket som har gjort noe konkret. Samarbeidet med russen i fylket og høgskulestudentene er i følge Sogn Avis et prøveprosjekt.

– Vi har fått et ufortjent rykte, mener Mari og Signe som også er russ. Nå håper de at folk ikke forhåndsdømmer dem som bråkmakere.

For Røde Kors har det vært enkelt å nå ut til de unge i Sogndal. Det har ikke vært nødvendig med noe kampanjer.

– Målet er at dette vil skapa en holdningsendring i forhold til rasisme og vold, sier Kari Beheim Karlsen, fra Stopp Volden-gruppen.