Truer nemnda med brudd

Tretten frivillige organisasjoner vil bryte alt samarbeid med Utlendingsnemnda dersom ikke nemnda reformeres, melder Aftenposten.

– Slik saksbehandlingen er i Utlendingsnemnda i dag, blir vedtakene for vilkårlig og tilfeldig. Vi mener det absolutt går på rettssikkerheten løs, sier assisterende generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Rune Steen.

Utlendingsnemnda er det domstol-lignende forvaltningsorganet som behandler påklagede asylvedtak fra UDI. NOAS og tolv andre frivillige organisasjoner deltar i nemndsamarbeidet ved å rekruttere nemndmedlemmer. Dette er blant andre Redd Barna, Amnesty, Flyktninghjelpen, SOS Rasisme og Antirasistisk Senter. De om lag 200 nemndmedlemmenes rolle kan sammenlignes med lekfolkene i lagmannsrettens jury.