Lettere for unge kvinner å få bolig

0Shares

Erfaringene fra Leieboerforeningens kurs ”Somaliske boligjegere” er entydige på at det synes å være mye lettere for pene unge somaliske jenter å finne seg en bolig enn hva det er for pene unge somaliske menn, sier Hellevang.

Hellevang mener det unge somaliske menn blir utsatt for dobbel diskriminering.
– De blir både utsatt for diskriminering fordi de ikke er etnisk norske og de blir diskriminert fordi de er menn, sier han.

Leieboerforeningen har tilbudt kurs i å være boligjeger, og har utsendt kursbevis for de 12 som deltok.

I januar/februar 2007 vil de 9 som har gjennomført kurset få tilbud om å gjennomføre en frivillige jegerprøve for ”Somaliske boligjegere”. Denne jegerprøven blir gjennomført fordi Leieboerforeningen har behov for å vite at deltakerne faktisk har tilegnet seg den kunnskap de må ha for å være boligjegere, sier Hellevang.