Opphold til samarbeidsvillige ureturnerbare

0Shares

Det er uvisst hvor mange av de 1700 med avslag som er ureturnerbare.

For å vurdere å gi ureturnerbare opphold etter tre år, krever inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen samarbeidsvillige asylsøkere med klar identitet.

Forslaget fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet innebærer at asylsøkere som har fått avslag, men som ikke kan returneres, allikevel kan få en status for oppholdstillatelse:

– I tilfeller der det går lang tid uten at en retur lar seg gjennomføre, selv om vedkommende samarbeider, er det rimelig at det gis et formalisert opphold i Norge, men de rettigheter dette innebærer, sier arbeids -og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Resultatet kan bli at dersom søkeren ikke har kunnet returneres etter tre år siden asylsøknaden blir opprettet, så kan han få bli. Forutsetningen er at identitet er klart og at at asylsøkeren har samarbeidet.

Politiet mener det er vanskelig å få gjort mer, siden nesten alle som søker asyl mangler identitetspapirer.
– Den største utfordringen er at vi ikke vet hvem de som søker asyl.