Amnesty aksjonerer mot tvangsretur

0Shares

– I dette øyeblikk mottar titusenvis av Amnesty-medlemmer verden over en aksjon der de oppfordres til å ta kontakt med den politiske ledelsen i både Utenriksdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, samt direktør Terje Skjeggstad i UNE, sier John Peder Egenæs, konstituert generalsekretær i Amnesty i Norge.

– Vi krever at norske myndigheter får fortgang i denne saken og umiddelbart gjør alt de kan for å finne ut hva som skjer med Yassin Suleiman i Syria. Vårt inntrykk er at norske myndigheter ikke har tatt rask nok affære i denne saken, sier Egenæs. Han understreker at faren er svært stor for at Suleiman utsettes for tortur nå mens hans er fengslet. Syrisk politi er beryktet for sin brutale tortur.

– Amnesty i Norge mener at norske myndigheter har et ansvar for Suleiman siden han ble tvangssendt herfra, sier Egenæs.

Yassin Suleiman, hans kone og datter ble tvangssendt med politieskorte fra Norge til Syria i november i fjor. Suleiman fikk avslag på sin asylsøknad fordi Utlendingsnemda (UNE) ikke trodde han trengte beskyttelse i Norge. Den 21. desember ble Suleiman innkalt til politiet i Syria. Han møtte fram sammen med sin far. Det er det siste noen har sett til dem.
– Alt tyder på at Suleiman og faren har sittet isolert i syrsik arrest siden 21. desember, fortsetter Egenæs.

Amnesty International Norge har vært i kontakt med den norske ambassaden i Syria og med Utenriksdepartementet i Oslo. Begge gir uklare svare i forhold til hva som gjøres for å undersøke hva som faktisk har skjedd med Suleiman i Syria.

– Når en avvist asylsøker har sittet mer enn fire uker i isolasjon i et syrisk fengsel, viser erfaring at det er god grunn til å frykte at han blir torturert, sier Egenæs. – Da er det norske myndigheters plikt, ifølge internasjonall rett og flyktningeretten å gjøre alt i deres makt for å finne ut hva som foregår. Vi er redd for at norske myndigheter nå gjør seg medansvarlige for det som hender Suleiman, nemlig et brudd på menneskerettighetene.

Amnesty Internationals hasteaksjoner når ut til titusenvis av mennesker over hele verden. Aktivistene bes om å sende fakser og brev til Bjarne Håkon Hanssen, UD og UNE, og kreve at norske myndigheter overholder sine internasjonale forpliktelser og forsøker å finne ut hva som skjer med Suleiman.

– Jeg tror mange av våre aktivister rundt om i verden kommer til å bli overrasket over å bli bedt om å aksjonere mot Norge, sier Egenæs. – Men denne saken er så alvorlig, at vi må aksjonere for å tvinge norske myndigheter til å ta sitt ansvar og sette i gang undersøkelser overfor syriske myndigheter.

I 2001 iverksatte Amnesty for første gang en hasteaksjon mot norske myndigheter, og det med umiddelbar suksess. Den gang var det den syriske kurderen Abdulkader Hasan Khalaf og hans familie som fikk opphold i Norge etter at Amnesty International satte i gang en hasteaksjon mot norske myndigheter.