Islam, islamisme og muslimer

NRK Østlandssendingen har laget den populære "Svartelista" som gir forklaringer og retningslinjer om hvilke begreper som er greie å bruke, hvilke begreper journalister må være varsomme med å bruke og hvilke begreper som bør unngås.

Nå har redaksjonen definert islam, islamisme og muslimer.

islamisme
islamister
radikale islamister
moderate islamister

Islamisme er en politisk ideologi som har som mål at nasjoner skal styres etter islamske lover. Islamister er folk som på forskjellig vis kjemper for å innføre religiøst styre. Det er vanlig å skille mellom radikale islamister – som bruker udemokratiske metoder – og moderate islamister – som vil innføre dette gjennom valg.

muslimer
konservative muslimer
liberale muslimer

De fleste muslimer er ikke islamister, men praktiserer sin religion uten å ha en politisk agenda. Det er vanlig å skille mellom konservative og liberale muslimer (i likhet med kristne). De konservative bekjenner seg til en tradisjonell tolkning av koranen, mens de liberale står for en friere tolkning tilpasset vår tid. Euro-islam regnes som en liberal retning. I innvandrermiljøene i Norge finnes både konservative og liberale muslimer.

terrorisme
ekstremisme
fundamentalisme

Terrorisme og ekstremisme er betegnelser som karakteriserer noe som voldelig og ytterliggående uten å forklare religiøs, politisk eller ideologisk bakgrunn for handlingene. Fundamentalisme er opprinnelig hentet fra kristen terminologi og betyr en konservativ bevegelse som mener at bibelen er ufeilbarlig autoritet.Dette begrepet brukes ikke av muslimer om seg selv.

jihad
jihadist

Jihad betyr hellig krig og den kan føres både ved bruk av sverdet eller ordet som våpen. Jihadist er et lite konkret begrep som heller ikke er kjent for nordmenn flest. Velg et mer konkret og meningsfullt begrep.

Anbefaling:
Vær så presis og konkret som mulig!Velg det begrepet som er mest dekkende og relevant!

(Kilde: NRK Østlandssendingen)