– Norge trenger flere arbeidsinnvandrere

0Shares

Han mener økningen må komme i løpet av to år.

Øker allerede
Allerede nå er nærmere 100.000 utenlanske arbeidstakere engasjert i norsk industri. I 2006 ble det gitt nesten 55 000 arbeidstillatelser, deriblant 25 500 fornyelser, til personer fra de nye EØS-landene. Det er en økning på hele 47 prosent. Men den norske arbeidsledigheten er på vei mot null. Samtidig fortsetter behovet for arbiedskraft å øke.

– Jeg tror at veksten i den globale økonomien vil fortsette et par år til, dermed trenger vi dobbelt så mange arbeidstakere de neste årene. Vi kan måtte øke med 100.000 arbeidstakere til, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Flest tillatelser ble gitt til arbeidsinnvandrere fra Polen, nesten 39 000 inkludert fornyelser. India ligger suverent på topp når det gjelder tillatelser til faglærte, og antallet er tidoblet i løpet av to år. USA og Russland toppet statistikken over tillatelser i 2005, men er nå passert av indiske faglærte. Med faglært/spesialister menes faglært arbeidskraft som er tilbudt arbeid i Norge.