Likestillingsombud uten sanksjonsmuligheter

0Shares

Det var i fjor høst at eieren av en villa på Risløkka i Oslo nektet å selge huset sitt til Farooq Ahmed, til tross for at han hadde det høyeste budet på cirka fem millioner kroner. Det var 50.000 kroner høyere enn budet til de som fikk kjøpe huset.

– Boligen er allerede solgt, og vi kan ikke gripe inn i tredjemanns rettsstilling. Så dette har ikke noen omgående konsekvens for vedkommende i denne saken, sier leder for ombudets juridiske avdeling, Elisabeth Lier Haugseth til Forbruker.no.

Hun forklarer at nemnda har muligheter til å pålegge at diskrimineringen stopper, og at de kan ilegge personer og selskaper tvangsmulkt dersom vedtaket ikke blir fulgt opp. Men her er det altså snakk om en handling som allerede er utført, og det er nok lenge til boligselgeren skal ut å selge bolig igjen.

– Betyr det at boligselgere som diskriminerer ikke risikerer annet enn et “fy”?

– Ja, i sånne saker vil det være slik, sier Haugseth.

Hun legger imidlertid til at ombudets vedtak muligens kan danne grunnlag for en eventuell erstatnigssak dersom den forsmådde boligkjøperen mener han er blitt påført et økonomisk tap. Han kan også eventuelt bestride salgsavtalens gyldighet i en rettssak.