Barnevernet mangler beredsskapshjem

0Shares
Latest posts by Vegard Aas (see all)

Barnevernet har i dag ikke noe egnet tilbud om bosted til mindreårige som er truet av æresrelatert vold.

–Det finnes i dag ikke noe beredskapshjem i Norge som er egnet til å ta vare på mindreårige som har måttet forlate familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap, sier Nina Bjørlo, førstebetjent i Søndre Buskerud politidistrikt til Utrop.

Mindreårige som har behov for å bo på en sikret institusjon, hvor de kan bo på hemmelig adresse og få beskyttelse fra truende familiemedlemmer, må i dag sendes til utlandet for å få dette.

I Drammen var en sak oppe for retten i 2005, hvor en kurdisk jente hadde blitt truet med å sendes til Irak for å bli tvangsgiftet. På grunn av det manglende botilbudet i Norge måtte jenta sendes til Sverige for å få den beskyttelsen hun trengte.

–I Sverige har de tatt dette problemet på alvor, og satt inn de resursene som er nødvendig for å gi utsatte mindreårige beskyttelse. Jeg var selv på besøk på et beredskapshjem der. På hjemmet, som ga fire ungdommer hemmelig opphold, jobbet det to psykologer og seks sosialkonsulenter. Det vitner om en annen ressursbruk enn i Norge, sier Bjørlo til Utrop.Det var barnevernet i Drammen som hadde ansvaret for å gi den kurdiske jenta et sikkert sted å bo. Det lyktes imidlertid ikke Utrop å få tak i ledelsen ved Drammen barnevern til å kommentere bosituasjonen for mindreårige som er truet med æresrelatert vold.