Samer vil anmelde staten for rasisme

0Shares

– Dette er et mangeårig krav og vi mener det er diskriminerende overfor reindrifta at vi ikke får utgiftsskrevet motorkjøretøy som driftsmidler, sier han til Sami Radio.

-Slik jeg ser det har vi ikke noe annet valg enn å gå til rettssak mot Staten, sier Somby jr. Vi må undersøke om det er diskrimineringsparagrafen eller rasismeparagrafen som skal benyttes i denne saken. Somby Jr. er mektig irritert over forskjellsbehandlingen som han mener reindrifta blir utsatt for.

Hverken bønder eller fiskere betaler avgifter til driftsmidler. NRL mener at denne ordningen også bør gjelde reindrifta og har i flere år bedt Staten om å rette på dette. Blant annet ønsker reindrifta å få tilbakebetalt merverdiavgiften ved kjøp av snøskuter.

Staten leverte sitt tilbud til den nye Reindriftsavtalen i forrige uke og ga NRL klar beskjed om at avgiftskravet ikke var diskusjonstema. De avviser dermed Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)sitt krav om å få avgiftsfritak for driftsmidler på lik linje med jordbruket. Landbruksdepartementet mener at reindriftas kjøretøyer er personkjøretøyer og ikke næringskjøretøyer. Staten mener også at reindrifta allerede får kompensasjon for avgiftene i reindriftsavtalen.