Psykiske problemer blant kvinnelige rengjørinspersonell

0Shares

Forskere ved STAMI og Universitetet i Oslo har samarbeidet om undersøkelsen. 374 kvinnelige ansatte i 7 ulike selskap har svart på spørreskjema og er med i denne analysen. Gjennomsnittskvinnen i undersøkelsen var 43 år, og hadde 10 års erfaring i renholdsbransjen.

Resultatene indikerer videre at mentale helseproblemer var assosiert med kvaliteten på ledelsen og samarbeidet med kollegaene samt etnisk opprinnelse, i følge rapporten som er publisert på Journal of Occupational Medicine and Toxicology.

De ansatte fikk spørsmål om sin psykiske helse, om de jobbet alene eller i team, hvor ofte de hadde kontakt med andre kollegaer og hvor ofte de hadde kontakt med sin nærmeste leder.
Spørsmålene ble koblet opp mot variabler som alder, erfaring, arbeidstid, familiestatus, etnisk tilhørighet og psykososiale arbeidsforhold.

Resultatene viste også at kvaliteten på ledelsen, samarbeid med medarbeidere og etnisk opprinnelse var assosiert med mental helse.

Hvorvidt man jobbet alene framfor å jobbe i team, hadde ingen betydning for psykiske helseproblemer. Heller ikke hvor ofte de ansatte møtte sin leder, alder, arbeidserfaring eller familiestatus. Arbeidstid derimot representerte en høyere risiko for psykiske problemer, men utslaget var ikke veldig stort.

Rengjøringspersonell som rapporterte om dårlig forhold til sin leder eller kollegaer hadde flere symptomer på sykdom og depresjoner. Høy kvalitet i samarbeidet blant rengjøringspersonalet og deres ledere så ut til å være mer viktig enn mange møter. Det som viste seg å ha en høy risiko for psykiske problemer var de som var ikke etnisk norske, framfor de som var norske.