ÅPENT SEMINAR OM ASYLSØKERES SITUASJON I DAGENS NORGE.

0Shares

Aksjonsverksted

ÅPENT SEMINAR OM ASYLSØKERES
SITUASJON I DAGENS NORGE.

Flyktninger forteller sine historier.

Flyktninger fra Etiopia og Afghanistan forteller sine egne historier rundt opplevelsene de har hatt, etter flere års kamp i forsøk på å få innpass i det restrektive avlukket kaldt Norge.

13.00-14.00

Workshop:

Aksjonsverksted: Kort innleding om asylfengselet på Trandum. Deretter diskusjoner, forslag og ideer til å lage aksjoner o.l mot fengslingene, utvisningene og

den generelle rasismen rettet mot det regjeringen kaller uønskede innvandrere. Opprettelsen av blogg: Vi trenger en aktiv PR-gruppe som får ut info om alt som skjer rund Norges praksis i asylsaker. De tabloide mediene later til å kjøre en Frp-styrt linje som gir en svært farget historie, vi ønsker å være en direkte motpol til dette.

14.15-16.15

Film.

Mye er dokumentert av de siste års hendelser i Norge. Vi vil derfor vise filmer fra Soria Moria-erklæringens brutte løfter, fram til den Afghanske sultestreiken utafor domkjerka.

16.30-17.00

Hva gjør vi videre?

Arbeidet mot statlig rasisme fortsetter, men vi trenger endog å finne de beste mulighetene for å drive kampen videre. Har du gode forslag, ideer eller ønsker å delta videre så sleng deg på.

17.15-18.30

Mat og musikk.

Vi avslutter seminaret med Etiopisk mat og musikk utover kvelden.