Ønsker flerkulturelle i Forsvaret

0Shares

Mubashar Hussain Kapur er pakistaner oppvokst i Norge. Han ga flere grunner til at også folk med flerkulturell bakgrunn bør velge Forsvaret.

– Det skal ikke by på praktiske problemer å være fremmedkulturell i det norske forsvaret. Brakkene har bønnerom, og man kan få tilpasset diett. Men ikke alle er like flinke til å ta ordre fra mørkhudede, eller kvinner for den saks skyld, sa han.

– På sin side kan Norge, ikke minst som NATO-medlem, dra stor nytte av flerkulturelle soldater. Uansett vil en utdannelse innen Forsvaret være et glimrende springbrett for videre karriere, også innen ikke-militære yrker, sa han ifølge Drammens Tidendie.

Det er imidlertid et lite problem, for ingen vet om kampanjen lykkes, for tro og etnisitet registreres ikke i Forsvaret.

Kommandørkaptein Arne R. Nilsen, prosessleder for rekruttering, sier at det er et problem at man ikke kan evaluere prosjektet.

-Spesielt fordi vi har et mål om å nå fire prosent med flerkulturell bakgrunn innen år 2005. Nå har vi ikke mulighet til å se hvem som har en slik bakgrunn før de møter på avdelingen. Jeg synes likevel at det er fornuftig at regelverket er som det er, sier Nilsen.