Innvandrere gir bedre resultat

0Shares

Institutt for samfunnsforskning gjennomfører et forskningsprosjekt om innvandrernes situasjon i arbeidsmarkedet.

– De foreløpige resultatene viser blant annet at profittnivået i bedrifter som har en høy andel ikke-vestlige innvandrere blant sine ansatte er høyere enn profittnivået blant bedrifter som har en lav andel av ikke-vestlige ansatte. Dette kan tyde på at fargeblinde arbeidsgivere har høyere profitt fordi de ansetter flere ikke-vestlige innvandrere, sier forsker Pål Schøne ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til Dagsavisen.

Diskriminering
– En potensiell barriere er diskriminering som rammer ikke-vestlige innvandrere sterkere enn andre grupper av innvandrere som ligner mer på oss selv, sier Schøne til Dagsavisen.

Forskningsprosjektet fra ISF antyder at enkelte arbeidsgivere misliker ulike grupper av arbeidstakere, blant annet ikke-vestlige innvandrere, og er villig til å betale for å unngå å ha denne gruppen blant sine ansatte.

Schøne peker også på at trygde- og overføringssystemet kan holde mennesker ute fra arbeidsmarkedet. I mener han at manglende språkkunnskaper og manglende kunnskap om normer og kulturelle koder kan føre til at en del ikke-vestlige innvandrere komme langt bak i ansettelseskøene.