Ønsker nettverk for moderate muslimer

0Shares

Nær 70 prosent av innvandrere fra muslimske land er sjelden eller aldri er i moskeen, ifølge en TNS gallup-undersøkelse fra 2006. Det kan tyde på at denne gruppa ikke er så religiøse som man kan få inntrykk av gjennom mediene, som har en tendens til veldig ofte å plukke ut mer eller mindre konservative imamer som talspersoner for “alle innvandrere fra muslimske land”.

– Jeg tror vår gruppe vil være mer sekulær enn Demokratiske Muslimer, sier hun til Klassekampen.

Shabana positiv
– Moderate muslimer og Naser Khader har hatt viktig innflytelse på den offentlige debatten i Danmark, noe som faktisk har bidratt til å dempe polariseringen i den danske debatten. Det har også gjort at mullaene ikke lenger blir intervjuet som om de snakker på vegne av alle og er avgjørende for hva alle muslimer mener, sier Skribenten og stand up-komikeren Shabana Rehman til Fri Tanke.

Rehman mener Moderate muslimer i Danmark har motvirket båstenkningen om at muslimer er en ensartet gruppe, og at de nå gjør det lettere å se at at muslimene består av forskjellige nasjonaliteter, har mange meninger og varierende grad av religiøsitet. Hun tror et slikt nettverk kan ha potensial til å bidra på lignende måte i Norge.