Ønsker unnskyldningen velkommen

Staten Virginia i USA kommer nå med en formell beklagelse over slaveriet - 388 år etter at de første slavene ankom Richmond i 1619.

Virginias lovgivende forsamling har i forbindelse med feiringen av delstatens 400 års jubileum av Jamestown, enstemmig vedtatt en resolusjon som beklager slaveriet av afrikanske mennesker, skriver Dagbladet. Resolusjonen gir en uforbeholden unnskyldning og i den står det:

– Slaveriet som ble støttet av myndighetene rangerer som den mest forferdelige berøvelsen av menneskerettigheter og brudd på våre grunnleggeres idealer i vårt lands historie. Slutten på slaveriet ble etterfulgt av systematisk diskriminering, påtvunget segregering og andre lumske institusjoner og praksis mot amerikanere av afrikansk opprinnelse som hadde sin rot i rasisme, rasistiske fordommer og rasebegrunnet misforståelse.

Afrikan Youth positiv
Leder i Afrikan Youth in Norway (AYIN), Thomas Pestø påpeker at også statsminister i Storbritannia, Tony Blair har tidligere unnskyldt slavariet.

– Afrikan Youth har vært medvirkende til dette gjenom bla som delkooridinator for WCR (world congerance against racism, med fokus på ungdom), og gjennom Global Afrikan Congress som har sitt skandinavia sekretariat i (AYIN). Dette er mange års internasjonalt arbeid men vi jobber oss fremover, sier Prestø til Utrop.