– «Kollektivt ansvar» er rasisme

0Shares

Frp-formannen vil at alle “fremmedkulturelle” asylsøkere og innvandrere må læres opp i norsk likestilling.

– Det er et problem at disse mennene kommer fra kulturer, som har et helt annerledes syn på kvinner. Kulturer som ikke har grunnleggende forståelse for at kvinner er likestilte og frie mennesker, som kan bevege seg hvor de vil og kle hvordan de vil, sier Jensen til Dagsavisen.

Hun mener dette kan være en del av introduksjonskurset for innvandrere.

Dagsavisen med faktafeil
Dagsavisen skriver også at “samtlige av overfallsvoldtektene i Oslo i år skal ha vært utført av menn som er av utenlandsk opprinnelse.” Mens Aftenposten skriver at av alt 16 voldtekter i år er det tre personer med innvandrerbakgrunn som er siktet, og at alle tre har ikke-etnisk norsk bakgrunn.

– I følge tall fra SSB utgjør det totale antall voldtekstmenn mindre enn 0,002% av befolkningen. Det er ut ifra disse tallene selvsagt statistisk umulig å trekke konklusjoner om at det ligger i «innvandreres kultur» å voldta. I så fall skulle de fleste innvandrere ha stått bak en eller flere voldtekter, sånn er ikke virkeligheten, påpeker SOS Rasisme i en pressemelding.

-Hvis FrP virkelig følte engasjement for kvinner og ofre for voldtekt så ville de studert hvilke fellestrekk som finnes blant voldtekstmenn, uansett hudfarge. Da kunne de kommet fram til faktiske løsninger på problemet. I stedet misbruker de voldtektene i Oslo til å skape hat mot innvandrere og muslimer, sier Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder i SOS Rasisme.

«Kollektivt ansvar» er rasisme
– En ansatt i Kirkens Bymisjon ble nylig dømt til fengsel i tre år og sju måneder for to voldtekter av en 23 år gammel kvinnelig asylsøker. Kirkens Bymisjon i Oslo hadde i 2005 1375 ansatte, en av dem voldtok, det er altså en 0,07% mulighet for å bli voldtatt hvis en oppsøker Kirkens Bymisjon. Roper FrP opp om kollektive tiltak retta mot Kirkens Bymisjon av den grunn? Kommer Biskopen i Oslo til å bli utfordra til å ta et tak i de ansatte i Kirkens Bymisjon? Vi tror ikke det, fastslår han.

Denne forskjellsbehandlingen avslører et grunnleggende rasistisk menneskesyn, mener Pettersen.

– Å tillegge grupper av mennesker kollektivt ansvar for ugjerninger begått av enkeltpersoner er rasisme. Det er like rasistisk i 2007 som det var i 1930, sier han.