Reagerer på religion – kriminalitet kobling

0Shares

Statistikken for 2004 viser at rundt 65 prosent av gjerningsmennene bak de anmeldte voldtektene og voldtektsforsøkene i Oslo politidistrikt hadde ikke-norsk etnisk bakgrunn. Blant de utenlandske gjerningsmennene var det flest irakere og somaliere, skriver Aftenposten.

16 voldtekter eller voldtektsforsøk er blitt anmeldt til politiet hittil i år. Tre menn er siktet for fire av overfallene, og alle er ikke-norsk etnisk bakgrunn.

Mer imamene om å bidra til forebygging
– Det er behov for å jobbe forebyggende i miljøer som er overrepresentert på statistikken. Det beste er hvis innvandrermiljøene selv setter det på dagsordenen, sier Rita Sletner (V). Hun er tidligere statssekretær i Justisdepartementet, nå leder for Voldtektsutvalget, som jobber for å bedre situasjonen for voldtektsofre og å få flere til å anmelde overgrep.

Sletner peker spesielt på imamene. De er viktige talspersoner i innvandrermiljøene, som kan bidra konstruktivt i det forebyggende arbeidet. – Vi kan ikke la folk gå til grunne på grunn av politisk korrekthet, sier Sletner til Afteposten.

Muslimer overrasket over
– Vi er overrasket over utspillet til Voldtektsutvalget. Så klart, har også imamene, som ansvarlige borgere, et ansvar på lik linje med alle andre, men å gi imamer et særansvar i forhold til voldtekt er en fordomsfull kobling mellom religion og kriminalitet som vil mener er svært upassende og direkte uforståelig, sier Rizwan Ahmed informasjonsansvarlig Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i en pressemel.

Ahmed påpeker at gruppen som nevnes i uttalelsen til Voldtektsutvalget er stort sett asylsøkere og myndighetene har et ansvar ovenfor disse personene som kommer fra ulike krigsherjede steder og har hatt traumatiske opplevelser.

– Kanskje de profesjonelle institusjonene som skal jobbe med slike saker, kan forbedre sine metoder og prosesser slik at samfunnet kan skjermes bedre mot slik kriminalitet, spør han.

Senteret inviterer Rita Sletner, leder for Voldtektsutvalget, til å møte imamen vår for å gi henne innsikt i moskeens og imamens rolle blant muslimer. – Lovlydige muslimske borgere ønsker ikke å identifiseres med kriminelle, og står like hjelpeløs ovenfor de kriminelle som enhver annen norsk statsborger, sier han.