IMDI ikke gransket

0Shares

I forbindelse med utarbeidelsen av rapporten skal granskerne ha intervjuet samarbeidspartnere til de to foreningene. Ingen av disse skal ha kommet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Sosial- og helsedirektoratet eller Barne-ungdoms- og familiedirektoratet, som gjennom flere år ga betydelige summer i offentlig støtte, uten å være klar over hva pengene ble brukt til.

Etter hva Utrop erfarer er de offentlige myndigheters manglende kontroll og kjennskap til hva som foregikk i Riyo & Rajo-huset ikke berørt i granskingsrapporten i det hele tatt.

Rapporten skal imidlertid inneholde en anbefaling om at det iverksettes tiltak som gjør det mulig å kontrollere at tilskudd benyttes til riktig formål, samt forebygge uregelmessigheter og misligheter.

Ingen kommentar
Utrop har vært i kontakt med IMDI for å få kommentar til hvorfor ingen derfra ble intervjuet om hva slags tilsyn de hadde med foreningenes regnskaper, og om hvorfor de ikke på et tidligere tidspunkt oppdaget den tvilsomme driften av de to foreningene. Men ingen fra IMDI har ønsket å svare på disse spørsmålene på det nåværende tidspunkt.

Alle utbetalinger til de to somaliske ungdomsforeningene ble stanset i fjor høst. Riyo & Rajo-huset er nå nedlagt.