Deler ut stipendier til dyktige innvandrere

0Shares

– Dette er business og ikke blåkors, sier initiativtager og konserndirektør i Umoe, Erik Villum.

Sammen med it-gründer Shahzad Rana har Villum tatt initiativ til organisasjonen Alarga, som gjennom en stipendordning skal hente dyktige masterstudenter med innvandrerbakgrunn inn i norsk næringsliv.

Arbeidsdeltakelsen blant norske, ikke-hvite mennesker er omvendt proporsjonal med utdanning, sier Villum, og påpeker at innvandrere med doktorgrad sliter med å få seg jobb samtidig som det er stor knapphet på arbeidskraft.

100.000 i stipend
– Vi må skape idolene blant innvandrerungdom, sier Rana.

Alarga har til nå etablert samarbeid med ni større bedrifter som vil ta imot én student hver. Blant bedriftene er Statoil, Telenor, Umoe, Leif Høegh, Statkraft, Orkla, Multiconsult og Yara. Studentene skal være i oppstart av masterstudier og plukkes ut av Alarga. De skal ha sommerjobb i én av bedriftene, som skal stille med mentor. I tillegg får studentene et stipend på 100.000 kroner over to år, samtidig som de skal skrive masteroppgave i bedriften.

Dette er Alarga
Alarga er en ideell interesse-organisasjon. Organisasjonens mål er å skape rom i det private næringslivet for kompetente unge personer med to utenlandsfødte foreldre med ikke- vestlig landbakgrunn. Alarga samarbeider med Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og NTNU.

Alarga samarbeider med ni store norske virksomheter om en stipendordning for studenter på masternivå med to utenlandsfødte foreldre med ikke-vestlig landbakgrunn.