Utenlandske renholdere sliter psykisk

En av tre kvinnelige renholdere med utenlandsk bakgrunn lider av angst eller depresjon. Mange får angst på grunn av jobben.

Det er vel kjent at renholdsarbeidere har et fysisk krevende yrke, som ofte resulterer i kroppslige plager. Nå viser det seg at svært mange renholdsarbeidere også sliter psykisk. Ifølge en ny undersøkelse oppgir hele 33 prosent av kvinnelige renholdsarbeidere med utenlandsk bakgrunn at de lider av mentale helseproblemer, som kan relateres til angst og depresjoner. Andelen er trolig enda høyere, siden de som ikke behersker norsk har unnlatt å svare på undersøkelsen. Kvinnelige renholdere født utenfor Norge er dermed tre ganger så utsatt for angst og depresjon som den kvinnelige befolkningen for øvrig, der 8,5 prosent har psykiske plager.

Økt risiko
Selv om undersøkelsen ikke gir noe klart svar på hvor mange renholdere som utvikler angst eller depresjon som følge av jobben, fastslår den at psykisk helse er nært knyttet til hvordan ledere i rengjøringsbyråer oppfører seg overfor dem som vasker. – Risikoen for at kvinnelige renholdsarbeidere utvikler psykiske problemer økte med 30 prosent dersom lederskapet var dårlig, sier forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Migle Gamperiene, som står bak studien.

Lederne avgjørende
374 kvinner fra sju forskjellige rengjøringsbedrifter i sju forskjellige norske byer deltok i undersøkelsen. 52 av dem var født i et annet land enn Norge. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 43 år, og de hadde rundt ti års erfaring fra bransjen. Migle Gamperiene sier ledere i rengjøringsbyråer kan gjøre mye for å bidra til god psykisk helse blant medarbeiderne. – Undersøkelsen viser at kvaliteten på lederskapet er den viktigste faktoren for å oppnå et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hvor mye tid en leder bruker på å hjelpe den enkelte, måten vedkommende kommuniserer med de ansatte på og bidrar til å løse problemer knyttet til arbeidet som skal utføres, har mye å si for rengjøringspersonalets psykiske helse, sier Gamperiene.

Haster videre
I en klesbutikk i Oslo svinger Sutarsini Kanagalingam moppen raskt og effektivt en tidlig morgen før åpningstid. Nederst på vasketralla ligger en haug rene mopper som tas i bruk etter hvert som de hun bruker blir skitne, og havner i en gjennomsiktig plastsekk. Sutarsini kommer opprinnelig fra Sri Lanka, og har jobbet som rengjører i tre år. – Jeg merker det i nakken, sier hun. Sutarsini Kanagalingam får ikke lov til å prate med oss mens hun vasker. Når hun er ferdig har hun ikke tid, fordi hun må haste videre til et nytt sted hvor hun skal gjøre rent.

Ikke overrasket
I etasjen over sørger russiske Irina Blix for at det blir rent. Hun er ikke overrasket over at mange sliter psykisk. – Rengjøring er et slitsomt og dårlig betalt yrke, der man verken utvikler seg karrieremessig eller personlig, sier Blix, som tror årsaken til at hun selv har sluppet unna psykiske problemer er at hun fra første dag i yrket visste at dette ikke var for bestandig. Etter mye frem og tilbake maktet Irina å etablere sin egen bedrift. Hun tar derfor færre vaskejobber nå enn tidligere, fordi hun driver et treningsstudio for kvinner ved siden av.

Ble stresset
Irina Blix er utdannet ballettpedagog, men fikk ikke jobb som det da hun kom til Norge for fem år siden. I likhet med mange andre kvinner som kommer til Norge havnet hun i rengjøringsbransjen. – Da jeg kom til Norge fant jeg ikke noen annen jobb. Mange utenlandske kvinner starter som rengjørere fordi det er lett å få en slik jobb når man ikke snakker så godt norsk. Selv signerte hun arbeidskontrakten uten å skjønne stort av hva som stod der. – Jeg var dårlig i norsk, men fikk bare en lapp i hånden med hvor jeg skulle vaske. Det var stressende å finne ut hvor kluter og mopper var oppbevart på de stedene jeg skulle vaske, forteller Irina, som lærte av dem hun jobbet sammen med.

Si ”hei”
– Man føler seg gjerne ensom når man rengjør kontorlokaler. Kan man lite norsk blir man redd når noen snakker til deg, fordi man tenker: ”Gjør jeg ikke alt riktig nå?”. Det er lett å miste en vaskejobb. Er ikke kundene fornøyd mister du jobben, sier Irina Blix, som mener språk er veldig viktig. – Det er lett å bli stresset og føle seg ensom når man kommer inn på andre folk sine arbeidsplasser uten å kjenne dem som jobber der. Det koster lite å si ”hei” til dem som vasker på arbeidsplassen din, sier Migle Gamperiene.

Bedre opplæring
Irina Blix tror rengjøringsbyråene har blitt bedre på opplæring. Hun skryter av arbeidsgiveren sin, Royal Renhold, for å være flink til å gi hjelp både til dem som har vært der en stund og til de som er helt nye. – Det finnes folk som passer på de som begynner i Royal og som ikke kan norsk, sier Irina. Hun tror tilbud om språkopplæring og oversettelse av arbeidskontrakter til morsmål kan bidra til å øke trygghetsfølelsen til dem som er dårlige i norsk.