Får ikke gifte seg på tvers av klan

Somaliere som gifter seg med personer fra ”feil” klan risikerer å bli utstøtt av familie og venner. Press fra omgivelsene gjør at de fleste ekteskap av denne typen ender med skilsmisse.

 
Foto : Henrik Kreilisheim

Det finnes mange klaner i Somalia. Personer som tilhører de
minste klanene behandles ikke med respekt og blir diskriminert. Giftermål på
tvers av klaner er i de fleste tilfeller utelukket. Mange norsksomaliere
viderefører klantradisjonen fra hjemlandet. Abdirahman Olad Mohamed kjenner til
flere tilfeller hvor kjærligheten har blitt satt på prøve.

Baksnakking

For å få opphold i Norge sier mange somaliere at de er minoriteter, selv om de tilhører majoriteten.

Abdirahman Olad Mohamed

– Jeg kjenner to somaliske kvinner fra minoritetsklaner som
giftet seg med menn fra majoritetsklaner. Etter bare noen måneder ble begge
parene skilt. Mennenes familier ville ikke lenger ha noe med dem å gjøre da de
giftet seg med minoritetskvinner, forteller Abdirahman Olad Mohamed.

Baksnakking og sterkt press fra egne miljøer gjorde at
mennene valgte å etterkomme familienes krav, fremfor å leve sammen med sin
elskede. Og mange forhold tar slutt lenge før det blir snakk om ekteskap.

Diskriminering

Abdirahman Olad Mohamed tilhører selv minoritetsklanen
Midgan. Klanen har ingen spesiell plass i Somalia og ikke noe eget landområde.
Mohamed misliker at diskrimineringen han opplevde i hjemlandet fortsetter i
Norge.

– Når personer fra majoritetsgrupper i Somalia får opphold i
Norge fører det til at diskrimineringen kommer hit. Og vi trenger ikke mer av
det her.

Lyver

Mohamed hevder mange somaliere lyver seg til opphold i
Norge.

– UDI og nordmenn må vite at mange somaliere, for å få
opphold i Norge, sier de er minoriteter, selv om de tilhører majoriteten.

Ifølge Abdirahman Olad Mohamed har minoritetsklanene en egen
dialekt som personer fra majoritetsklanene lærer seg godt nok til å lure UDI.
Selv hevder han å kunne avsløre gal dialektbruk med én gang. Derfor ønsker han
å starte en organisasjon som skal bistå politi og UDI med å avsløre de som lyver om
sin klantilhørighet.

Ikke penger

Organisasjonen skal også utstede sertifikater til alle
somaliere i Norge med bakgrunn fra en av minoritetsklanene Midgan, Yahar,
Tumal, Yibir eller Muse dariye, slik organisasjonen ”Somali International Minorities of America” gjør i USA.

– Vi har nok medlemmer og trenger ikke penger for å starte
en organisasjon, sier Mohamed, som ikke har presentert ideen for UDI ennå.

Svært få

Mohamed mener det ikke finnes mer enn 200 somaliere her i
landet med bakgrunn fra en minoritetsklan. Resten av somalierne hevder han har
majoritetsbakgrunn.

– Det er greit at de reiser fra krig og trenger et nytt liv.
Men de har ikke lov til å si at de tilhører en minoritetsklan, sier han.


Ordforklaringer

diskriminere – behandle forskjellig uten god grunn, for eksempel nekte en person rettigheter bare på grunn av etnisk bakgrunn, kjønn eller seksuell legning

utelukke – ikke gi lov, stenge ute

minoritetsklan – I Somalia: små klaner uten egne landområder eller egen plass i samfunnet. Personer fra disse klanene blir diskriminert av personer fra større klaner

majoritetsklan – I Somalia: større klaner med rikdom og makt.