– Hinduer er mer integrert enn du tror

0Shares

– Hinduer som bor i Norge begynner å tenke omkring religion på måter som er ganske like på hvordan nordmenn tenker. Men selv om de tenker som nordmenn, så føler de helt klart at de er hinduer likevel, i følge religionshistoriker og forfatter Ram E Gupta.

Boken er en undersøkelse av hvordan storsamfunnet virker inn på unge hinduers tanker og forestillinger om religion.

Norge har flere hinduer enn noen av de andre nordiske landene. I overkant av ti tusen hinduer lever i Norge. De praktiserer sin religion, hinduismen, samtidig som de får et ”norsk” forhold til den.

– Det meste av det vi leser om innvandrere og religion har fokus på hva de gjør. Men hvis vi ser nærmere på hva de tenker, får vi et helt annet bilde, sier Gupta til Forsknin.no.

Men å være hindu i Norge er noe annet enn å være det i India. Det gjør at når en hindu i Norge sier at han er hindu, kan det bety noe annet enn når en hindu i India sier det samme. Han er en norsk hindu.

– Det er fullt mulig for en ung hindu å ha to identiteter, en norsk og en hindu. Disse identitetene kan også virke sammen, i følge Gupta, som mener politikere og andre bør være mer oppmerksomme på dette i diskusjoner om integrering, for eksempel i forhold til muslimske innvandrere.