Ungdom i flyktningfamilier

0Shares

Ada Engebrigtsen og Øivind Fuglerud har på oppdrag fra Redd Barna skrevet rapporten: Ungdom i flyktningfamilier. I rapporten sammenlikner de ungdom fra to flyktninggrupper med forskjellig bakgrunn og livsbetingelser i Norge: somaliske og tamilske. Forfatterne gir en bred beskrivelse av ungdommenes liv: forhold til familie, venner, fritid, skole og opplevelse av inklusjon og eksklusjon.

disse ungdommene får. Både tamilske og somaliske ungdommer, men spesielt tamilske jenter, fortalte om mye kontroll fra foreldrenes side og fra det tamilske samfunnet generelt. Denne kontrollen blir delvis opplevd som begrensende og problematisk, men også som trygghetsskapende.

Tamilske ungdommer er svært lite utsatt for stoffmisbruk og kriminalitet og gjør det gjennomgående bra på skolen. De gir også utrykk for større tillit til norske institusjoner enn somaliske ungdommer gir. Tamilske ungdommer, og særlig jentene, rapporterer imidlertid om større psykiske plager enn andre ungdommer, og prosentandelen selvmordsforsøk er svært høy blant tamilske jenter.

Somaliske ungdommer, spesielt jenter, ser ut til å ligne mer på norske når det gjelder foreldrekontroll, og rapporterer lite om psykiske plager. Flere somaliske ungdommer, og spesielt gutter, ser imidlertid ut til å være lite kontrollert av foreldre, og en liten gruppe somaliske gutter skårer høyt når det gjelder stoffmisbruk, kriminalitet og utsatthet for vold.

Les hele saken: Ungdom i flyktningfamilier