Afrikansk kritikk mot norsk miljøpolitikk

0Shares

Dette var budskapet fra generalsekretæren i Climate Network Africa, Grace Akumu, under klimadebatten som ble arrangert av Kirkens Nødhjelp i Oslo. Til stede på møtet var også miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) og stortingsrepresentantene Børge Brende (H) og Kjetil Solsvik Olsen (Frp). Grace Akumu uttrykte sterk skuffelse over Norges klimapolitiske innsats, og særlig var hun kritisk til det hun karakteriserte som Norges manglende vilje til å gjere noe med Kyoto-forpliktelsene.

Kyoto-avtalen gir Norge anledning til å slippe ut maksimalt 50,3 millioner tonn CO2 i snitt hvert år i perioden 2008-2012. Men utslippsnivået i 2006 lå på 56 millioner tonn, og mengden er forventet å stige i kommende år.

– I det norske statsbudsjettet for 2007 sier regjeringen at Norge vil slippe ut 57 millioner tonn i 2008, som er det første året av Kyotoperioden. Dette er en 20 prosents økning siden 1990, og står i skarp kontrast til Norges folkerettslige forpliktelser, uttalte Akumu under møtet.

Hun la til at utslippene fra de nye gasskraftverkene som skal bygges, vil føre til en økning i utslippene, og uttrykte sterk skuffelse over det hun mente var Norges forsøk på å «kjøpe seg ut» av Kyotoavtalen gjennom klimareduserende tiltak i utlandet.

– Vi har ikke den luksusen å kunne prate om konsekvensene av fremtidige endringer i klimaet, sa Akumu. – Tusenvis dør allerede som et resultat av dette.

Akumu var heller ikke særskilt imponert over fremgangen i den politiske klimadebatten:

-Når jeg returnerer til Kenya, vil jeg ikke fortelle kollegaene mine at de politiske partiene i Norge fremdeles krangler seg i mellom om klimapolitikken. Det ville være for deprimerende, sa hun.

Kilder: Christian Today, Kirkens Nødhjelp.