UDI får mer ressurser

0Shares

Direktør Ida Børresen i UDI sier hun er glad for at direktoratet nå settes bedre i stand til å håndtere den økte saksinngangen og starte arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden for de ulike sakstypene.

– Det kom langt flere søknader om blant annet arbeidstillatelser, familieinnvandring og statsborgerskap til UDI i 2006 enn vi hadde lagt til grunn for driften. Deler av veksten ser ut til å fortsette også inn i 2007. Det har beklageligvis ført til at mange mennesker må vente for lenge med å få svar på sine søknader, sier Børresen.

Hun sier midlene i hovedsak skal brukes til å øke antall saksbehandlere. Det skal også settes i gang ulike prosjekter for å redusere saksbehandlingstiden og styrke direktoratets brukerservice. UDI starter arbeidet med rekruttere nye medarbeidere umiddelbart.

– Det påligger UDI et stort ansvar for å sørge for en rask, men samtidig forsvarlig behandling av ulike typer søknader om opphold i Norge. Vi går nå i gang med den praktiske tilretteleggingen for å øke kapasiteten. Vi håper at vi allerede i høst vil se de første resultatene i form av kortere saksbehandlingstider, sier Børresen.

Hun hevder også at det kommer til å bli en bred gjennomgang av saksflyten i utlendingsforvaltningen, som Regjeringen også har tatt til orde for.

– Det er avgjørende for kvaliteten og effektiviteten i saksbehandlingen at det er et godt samspill mellom UDI, UNE, politiet og utenrikstjenesten, understreker Børresen.

– For den enkelte bruker er det uinteressant om de henvender seg til en ambassade, et politidistrikt eller UDI. De ønsker klare svar og forutsigbar behandling av deres sak. Der har vi fortsatt mye å gå på, sier Børresen.

Saker til behandling ved månedsskiftet februar/mars. Tall for samme tidspunkt i 2006 i parentes:

Oppholdssaker: 28 300 (16 300)

Av dette:
Søknader om arbeid: 1 727 (741)

Søknader om arbeid
etter EØS-regelverket: 1 649 (450)

Familieinnvandring: 7 752 (4 564)

Visum: 2 022 (1 040)

Asylsaker: 4 354 (3 210)

Kilde: UDI