Dømt for rasisme

De to mennene på 20 og 17 år ble i Alta tingrett fredag dømt til henholdsvis 60 dagers ubetinget fengsel og 45 timers samfunnsstraff for truslene mot en afrikansk familie i Alta, skriver Finnmark Dagblad.

Det var lørdag 13. januar i år at mennene oppsøkte den afrikanske familien i Kaiskuru. Tildekt og utstyrt med balltre skal de ha kommet med rasistisk motiverte drapstrusler mot familien. I retten erkjente mennene at dro ut for banke mørkhudede, men benektet at truslene var rasistisk motiverte og at de ønsket å drepe familien.

Under rettsforhandlingene beklaget begge de domfelte sin oppførsel overfor den afrikanske familien.

17-åringen skrev også et unnskyldningsbrev til familien hvor han tar sterk avstand fra sin egen handling. Der forsikrer han at han aldri vil gjøre noe lignende igjen, og at familien ikke har noe å frykte fra ham i fremtiden.
– Vanskelig å glemme

Til Finnmark Dagblad uttaler den afrikanske familiemoren at hun har vanskelig for å tilgi mennene.

– Det er lett å tilgi, men vanskelig å glemme, sier hun.