Ansikt i fokus: Mah-Ruhk Ali

Mah-Rukh Ali (24) har gjort en lynende karriere som journalist og reporter, og er den første norske med minoritetsbakgrunn som jobber som nyhetsanker.


Tv2 lanserte nyhetskanalen ved nyttår, og eksponerte samtidig Mah-Rukh Ali som en assosiert ledestjerne. Snart var hun på plakater over hele Oslo. Jobben som nyhetsanker medfører stadig pendling mellom arbeidsstedet Bergen og hjembyen Oslo. Midt i hennes hektiske program finner hun tid til et intervju over telefon, mens hun sitter og venter på et forsinket fly i Bergen.

Du skrev en bok allerede som 15 åring, ”Den sure virkeligheten”. Hva var motivasjonen din for å skrive denne boken?
– Enkelt og greit hvordan jeg opplevde samfunnet rundt meg.

Etter det jeg har forstått var du i den boken ganske krass mot fordommer i det norske samfunnet. Kan du fortsatt identifisere deg med de oppfatningene du hadde på den tiden?
– Jeg vet ikke helt om jeg skjønte spørsmålet ditt. Ja, boken handlet om det å være ung og muslim og jente. Den handlet om hvordan jeg opplevde samfunnet rundt meg da.

– Visste du allerede på den tiden at du ønsket å bli journalist rett etter videregående?
– Ja. Jeg interesserte meg tidlig for å skrive.

Var det tilfeldig at du en periode jobbet i Klassekampen, eller var det politiske sympatier som førte deg dit?
– Altså, det vil ikke jeg synse noe om. På generelt grunnlag kan jeg si at jeg har vært heldig. Jeg har fått mulighet til å jobbe der jeg har ønsket. I klassekampen skrev jeg lørdagsspalter.

Hva er hovedforskjellen med å være nyhetsanker i Tv2 og en mer ordinær journalist i en avis?
– Det å være nyhetsanker i nyhetskanalen ikke er en tradisjonell journalistisk jobb. Vi gjør mye deskarbeid på direkten, mens det er sending. Det har vi ikke hatt i Norge tidligere. Det er ikke som å være en nyhetsoppleser.

Hvilke emner eller problemer engasjerer deg og hvorfor?
– Jeg er opptatt av alt som skjer rundt meg. Altså, av hendelser, store sammenhenger, både norsk og internasjonal politikk.

Er det noen forskjell mellom å formidle nyheter som berører saker du engasjerer deg for og nyheter du selv ikke er så interessert i?
– Vi må engasjere oss i ethvert saksområde.

Synes du folk med innvandrerbakgrunn bør kunne kvoteres inn i deler av arbeidslivet i Norge?
– Det vil ikke jeg synse noe om. Altså, selv om jeg har minoritetsbakgrunn er ikke det noe jeg vil uttale meg om.

Tror du at gjennomsnittlige nordmenn blir påvirket til å tenke annerledes om ikke-vestlige innvandrere når de ser hva land som India får til økonomisk?
– Det er klart det at….. kunnskap er mye verdt.

Du har pakistansk bakgrunn, identifiserer du deg med både norsk og pakistansk kultur?
– Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har et forhold til begge land. Jeg har kulturkunnskap og fått språkkunnskaper. Jeg studerte journalistikk i Pakistan i to år, og har laget reportasjer derfra og andre steder.

Har familien din støttet deg aktivt i dine yrkesvalg, eller har du funnet ut av det meste på egenhånd?
– Det har vært bra. Jeg vokste opp i et hjem hvor foreldrene var opptatt av formidling.

Formidling? Sikter du da til oppdragelsen eller yrkene deres?
– Altså, formidling. I forhold til journalistikk.

Har du noen langsiktige planer for fremtiden?
– Nei, det er vanskelig for meg å planlegge frem i tid. Jeg er opptatt av utfordringer og av å lære nytt.