Integreringsbarometer viser stiv kuling

Åtte av ti sier de kunne tenke seg å stemme på et parti som mener man må stille større krav til innvandrere. Det viser det ferske Integreringsbarometeret som IMDi la fram i går. Barometeret skal måle holdninger til integrering og innvandrere her i landet. Muslimer kommer mest i disfavør, ifølge undersøkelsen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) offentligjorde igår Integreringsbarometeret for 2006. Barometeret viser holdninger til integrering og innvandring, basert på et representativt utvalg av befolkningen.

Et generelt funn indikerer at det er en synkende andel etniske nordmenn som er positive til innvandring, integrering og kulturelt mangfold.

– Befolkningens holdning til integrering viser en viss klimaendring. Folk er i år mer skeptiske enn de var i fjor, og det fører til at folk ønsker å stille strengere krav til innvandrere, sier integrerings- og mangfoldsdirektør Osmund Kaldheim til TV 2. 

Undersøkelsen dokumenterer flere endringer i negativ retning fra 2005 til 2006. Hele 47 prosent av befolkningen mener at integreringen av innvandrere fungerer ganske eller meget dårlig. I 2005 ga 37 prosent uttrykk for dette.

– Mye tyder på at karikaturstriden, striden rundt UDI om de såkalte MUF-sakene, medieoppslag om trippeldrap, vold mot kvinner og annet, har påvirket de usikre til å bli mer skeptiske, sier Kaldheim.

Han forteller at det er på Østlandet utenfor Oslo at skepsisen mot innvandrere er størst. Også blant unge mennesker er skepsisen stor. Kaldheim tror det kan ha å gjøre med at unge mennesker blir mer påvirket av oppslag i mediene. 

Nordmenn er mer kritiske til muslimer enn til andre grupper innvandrere. Mens om lag 45 prosent av befolkningen mener innvandring generelt bør begrenses, mener hele 59 prosent at muslimers innvandring til Norge bør begrenses. Halvparten av befolkningen er imot at man bygger moskeer i Norge.

Over halvparten mener også at islams verdier er helt eller delvis uforenlige med norske samfunnsverdier. Dette til tross for at seks av ti spurte vurderer sine kunnskaper om islam som ganske eller meget dårlige.

– Disse holdningene er en stor utfordring i integreringsarbeidet fordi muslimer omfatter alle, fra dem som er mest restriktive til dem som er svært liberale. Her er det mange myter og misforståelser ute og går. Og det er en stor informasjonsutfordring, både for det muslimske miljø og for myndighetene å nå fram til befolkningen med mer informasjon om islam og muslimer i Norge, sier Kaldheim til nettavisen.

Men det finnes lyspunkter for integreringsdirektøren. Andelen som ønsker å gjøre en innsats for å hjelpe innvandrere med å etablere seg i det norske samfunnet, har økt fra 19 til 26 prosent.

– Folk vil gjerne hjelpe barn og ungdom med å komme seg inn i det norske samfunnet, sier Kaldheim.