Myndighetene vil rekruttere innvandrere

0Shares

– Vi ser positivt på at helsemyndighetene nå vil vurdere nærmere hvordan kunnskapene i disse gruppene kan bli bedre utnyttet, sier seksjonssjef Elisabeth Sem Christensen ved UDI til Nationen.

Det skal utarbeides en rekke tiltak for å få innvandrere og flyktninger i Norge til å utdanne seg eller bruke kompetansen sin til arbeid i helsesektoren.

Sosial- og helsedirektoratet vil i samarbeid med Utlendingsdirektoratet, A-etat, kommuner og høyskoler utforme et effektivt kvalifiseringsprogram så snart det lar seg gjøre.

– Sektoren har stort et behov for personell, samtidig som det finnes en betydelig arbeidskraftreserve blant innvandrere med slik kompetanse, mener direktør Harald E. Hauge i Sosial- og helsedirektoratet.

– Vi er kjent med at det rekrutteres personell direkte fra utlandet til helsesektoren. Det er langt flere innvandrere og flyktninger enn norskfødte som går ledige i Norge. Mange av dem trenger jobb, samtidig som sektoren behøver arbeidskraften, sier Sem Christensen.