Gjør det lettere å finne bo

0Shares

Uten fullstendige kunnskaper i norsk og uten kunnskap om og innsikt i begreper knyttet til det å bo, kan mange stå dårlig rustet når de skal skaffe seg sin første bolig.

Ved å klikke seg inn på modulen «Å bo» på husbankens nettsider kan man følge hvordan Pierre og tre kamerater orienterer seg og finner fram i ulike roller på boligmarkedet. Modulen kombinerer video, tekst og bilder kombinert med muligheten til å få lest opp forklaringer på brukernes eget språk. Språkene er norsk, engelsk, urdu, arabisk, farsi, somali og russisk.

– «Rekkehus» finnes ikke i Palestina. Det er greit å kjenne det norske ordet, for i et slikt vil jeg bo om noen år, sier Bassim El-Ramhi (29), foreløpig bosatt i en kommunal leilighet på Helsfyr i Oslo. Hans bydel – Alna – er en av 15 kommuner og bydeler som har deltatt i utprøvingen av dette programmet. 80 prosent av testbrukerne har gitt tilbakemelding på at de synes dette er bra, i følge Husbanken. 

Ved siden av å beskrive de ulike boligtypene som er vanlig, tar «Å bo» for seg temaer og problemstillinger som eie eller leie? Hva er betingelsene for å få lån i bank? Hvordan kan Husbanken hjelpe? Bomiljøene har en egen sekvens, der særnorske fenomen som dugnad beskrives gjennom øynene til en av de fire.

Sekvensene brukes også som del av språkopplæringsprogram ved 120 læresteder i landet. Elise Mikkelsen har vært med på å utvikle denne satsningen for Husbanken, som gjennom deres nettside gjøres fritt tilgjengelig.

– For Husbanken er denne millionsatstingen ledd i bankens oppgaver med å spre boligkunnskap – kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer – til personer med ulike referanser knyttet til det å bo, sier Elise Mikkelsen, som tror at hemmeligheten bak suksessen som modulen foreløpig har hatt hos testbrukerne 15 steder i landet, er kombinasjonen av tekst, lyd, bilder og videoepisoder.

«Å bo» lansere på nett:
http://www.husbanken.no/migra/index.html