Norsk turisme teller for klimaet

0Shares

Luftfartens andel av fjorårets klimagassutslipp utgjorde 14 prosent, viser en beregning fra FIVH .

– I debatten om flytrafikkens klimaskader henvises det stadig til Statistisk Sentralbyrås to prosent, men dette tallet er sterkt misvisende, sier daglig leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

– SSB tar bare med utslippene fra innenriks flytrafikk. Men flyreiser til og fra utlandet står nå for hele 85 prosent av nordmenns flyreiser målt i kilometer, og de øker dramatisk. Utenrikstrafikk med rutefly er femdoblet fra 1990 til 2006.

SSBs utslippstall overser også effekten av at forbrenning av drivstoff i høyere luftlag skader klimaet mer enn forbrenning på bakken. FNs klimapanel anslår at luftfartens samlede virkning på drivhuseffekten er minst to ganger større enn hva CO2-utslippet alene tilsier, fordi utslippene danner vanndamp og kunstige skyer.

Kilde: (FIVH)

Hvis Avinors prognoser for vekst i flytrafikken oppfylles, vil klimagassutslippene fra luftfarten dobles.

– Dagens lave CO2-avgift på innenlandsreiser og den internasjonale avgiftsfriheten på flyreiser skaper en klimaskadelig trafikkvekst. Det bør minst koste et par hundrelapper ekstra å fly i Sør-Norge, sier Arild Hermstad, som mener at pengene bør settes av til å bygge høyhastighetstog.

FIVH krever også at Avinor stanser kapasitetsutbyggingen av norske flyplasser.