Vil rekruttere politi i moskene

0Shares

1.888 personer har søkt om opptak på Politihøgskolen i år – 77 færre enn i fjor. Bare 95 av søkerne hadde minoritetsbakgrunn. Tallene bekymrer Politidirektoratet (POD), skriver Dagsavisen.

– Innvandrere er kraftig underrepresentert i politiet. Vi må bli flinkere til å jobbe for å få inn studenter med flerkulturell bakgrunn. Dette gjør vi av egeninteresse, fordi vi tror det vil gjøre politiet bedre på sikt. Samtidig er politikerne opptatt av at politiets sammensetning skal speile befolkningen, sier seksjonssjef Egil Svartbekk i Politidirektoratet.

Han mener moskeene er et naturlig sted for å rekruttere nye politifolk.

– Vi driver jo rekruttering i flerkulturelle miljøer, og da må vi møte de vi ønsker å rekruttere der de samles, sier Svartbekk.

Lederen for Islamsk Råd, imam Senaid Kobilica, er glad for initiativet fra Politidirektoratet.