Ikke en eneste innvandrer nominert

0Shares

En klar svakhet med fylkestingslistene er imidlertid at det ikke er funnet plass til en eneste innvandrer på sikker plass. Dette vil selvsagt gjøre det enda vanskeligere å mobilisere minoritetsbefolkningen til å bruke stemmeretten. Undersøkelser viser nemlig at valgdeltakelsen blant ikke-vestlige minoriteter ble redusert med 10 prosent fra valget i 1997 til valget i 2005.

Imidlertid er den generelle valgdeltakelsen i fylket synkende.

Spesielt fylkestingsvalgene har deltakelsen hatt en foruroligende utvikling. Mens 61,4 prosent brukte stemmeretten i Møre og Romsdal i 1987, var prosenten nede i rekordlave 53,1 prosent i 2003. Det er særlig de unge velgerne som ikke finner det bryet verdt å møte opp.

Derfor støtter vi utspillet fra de politiske ungdomsorganisasjonene i fylket om å gi adgang til forhåndsstemming ved de videregående skolene. Dette er imidlertid bare ett av flere tiltak valgstyrene må drøfte for å fjerne fysiske hindringer som holder folk vekk fra valgurnene.