SV beklager

Byrådspolitikeren i Oslo Sapideh Sadeghi trekker seg fra SV på grunn av SVs manglende engasjement i Obiora-saken.

– Jeg er skuffet over at så få etnisk norske politikere møtte opp i demonstrasjonen til minne om Eugene Ejike Obiora, og også over manglende støtte fra SV-ledelsen og i regjeringen – støtte de gir når innvandrerkvinner rammes, sier Sadeghi til Ny Tid.

Spesialenheten for politisaker henla saken mot politimennene, til tross for at en av dem to ganger tidligere har vært anmeldt for vold mot innvandrere. – Jeg tror de færreste skjønner hvor dypt inntrykk Obiora-saken gjør på folk med innvandrerbakgrunn, sier Sadeghi.

SV innrømmer utydelighet
– Jeg er den første til å beklage at vi ikke har vært tydelige i denne saken, sier Edle Daasvand, SVs partisekretær.

Hun påpeker at SV er opptatt av at politiets opptreden, metoder og rolle alltid må være åpen for debatt.
– Vi ønsker gode og klare regler for Spesialenheten som ble opprettet i 2005, blant annet fordi det er uheldig dersom det oppstår uklarhet rundt habilitet.

Både SVs Olav Gunnar Ballo og Senterpartiets Ola Borten Moe vil ha en full gjennomgang av saken, men ingen av dem skal delta i demonstrasjonen i dag.

– Jeg mener det er naturlig at politikere reagerer hvis det har skjedd urett. Det har kommet fram at en av etterforskerne i Spesialenheten har vært nær kollega med en av de fire politimennene. Hele poenget med Spesialenheten er at den skal være uavhengig, sier SVs partisekretær Edle Daasvand til NTB.