Tre års arbeid eller utdanning for familiegjenforening

0Shares

Representanter for de tre regjeringspartiene er etter hva Klassekampen erfarer inne i sluttspurten av forhandlingene om tiltak mot tvangsekteskap.

Kompromisset går ut på å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning etter grunnskolenivå for å få hente ektefelle fra land utenfor EØS. Det betyr i praksis at man må være minst 18-19 år for å få hente ektefelle, forutsatt at man ikke har hatt opphold i arbeid og/eller utdanning etter grunnskolen, skriver Klassekampen.

Særaldersgrenser ved familiegjenforening
Spørsmålet har vært drøftet i SVs stortingsgruppe, og der har et flertall gitt grønt lys for å kompromisse i saken, til tross for at SV har klare programformuleringer som går imot alle former for særaldersgrenser ved familiegjenforening.

SV-politiker i Oslo og vararepresentant til Stortinget, Akhtar Chaudhry har markert seg kraftig imot alle forslag som smaker av egne regler for ekteskap som involverer ikke-EØS-borgere, og har fram til nå hatt eget parti i ryggen. I sin  blogg, der han i klare ordelag oppfordret Kristin Halvorsen og de andre SV-erne i regjeringen til å stå ved sine prinsipper.