12 000 ble innvilget norsk statsborgerskap

0Shares

Det var flest personer, i alt 2 100, med tidligere statsborgerskap fra Irak som fikk norsk statsborgerskap i 2006, slik det var i 2005. Tidligere somaliske statsborgere utgjorde den nest største gruppen, med nær 1 300 overganger. Deretter var det personer med tidligere statsborgerskap fra Serbia og Montenegro som utgjorde den tredje største gruppen, med 1 100 overganger.

Ni av ti fra ikke-vestlige land
Av de som fikk norsk statsborgerskap hadde 90 prosent tidligere statsborgerskap fra et ikke-vestlig land. Fra midten av 1980-årene har det vært stor overvekt av ikke-vestlige statsborgere som har fått norsk statsborgerskap. Tidligere var det flest med vestlig statsborgerskap.

Blant russiske, filippinske og thailandske statsborgere som ble innvilget norske statsborgerskap, var om lag tre av fire kvinner. Blant tidligere irakiske statsborgere var det flest menn.

Statsborgere fra Serbia og Montenegro økte mest
Den største økningen fra 2005 til 2006 sto statsborgere fra Serbia og Montenegro for, med 250 flere overganger. Antallet tidligere svenske statsborgere økte med 100 personer. Det var nedgang i tallet på overganger til norsk statsborgerskap blant de med statsborgerskap fra Kroatia, Iran og Bosnia-Hercegovina, med henholdsvis 305, 300 og 190 personer.

De fleste var bosatt i Oslo og Akershus
Av de nærmere 12 000 som fikk norsk statsborgerskap i 2006 var 29 prosent bosatt i Oslo. Deretter fulgte Akershus og Østfold med henholdsvis 11og 8 prosent. Sogn og Fjordane var det fylket som hadde den laveste andelen av overgangene til norsk statsborgerskap, med 0,7 prosent.